Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Lämna inte hela ansvaret för digitaliseringen till IT-chefen, se istället till att den blir en grundläggande del av företagets verksamhet

Den digitala ekonomin blir allt mer påtaglig inom näringsliv och offentlig förvaltning. Varje företag och organisation kan inte bara anpassa sig utan måste aktivt dra nytta av digitaliseringsvågen. Som ledare och chef ställs du inför helt nya utmaningar i takt med att affärer och arbetssätt ändras i grunden.

Vi på PA Consulting Group (PA) får dagligen förfrågningar från kunder om nya innovativa produkter och tjänster. Frågor som ofta förs vidare till vårt forsknings- och utvecklingscenter i Cambridge. Det gör att diskussionen om hur den tekniska utvecklingen påverkar företag och organisationer ständigt är aktuell för oss.

Några exempel på nya innovationer som kommer att förändra förutsättningarna för olika industrier och för vitt skilda olika yrkeskategorier är Googles glasögon och 3D printern. 

Men det handlar inte bara om de tekniska innovationerna i sig utan även om dess inverkan på konsumentbeteenden det senaste årtiondena och här med betoning på smartphones och appar. I en värld där gränserna mellan privat- och arbetsliv alltmer suddats ut besitter sociala medier (med 1,75 miljarder användare nu och uppskattningsvis 2,55 miljarder år 2017) idag en snabbhet, räckvidd och opinionspåverkan som inte längre kan ignoreras av varken företag, organisationer eller politiker.

Effekterna är tydliga. Traditionell försäljning och marknadsföring kommer snart att vara ett minne. 

blott i en värld där köpbesluten – inom intressegrupper i sociala medier – avgörs redan på hemmaplan. Men det handlar inte bara om en maktförskjutning avseende inflytande utan även förmågan att förutsäga och styra köpbeteenden. Ett konkret exempel är hur PA hjälpte en stor hotellkedja att via riktade kampanjer baserad på 90-dagars prognosticerad rumsbeläggning flytta spelplanen och påverka kundernas resplaner innan konkurrenterna hann agera.  Bakom framgångarna låg den långa prognos-ticeringsperioden som tack vare en avancerad analys av stora datamängder i uteslutande sociala medier kunde fastställa reseprofiler och resmönster med en tillförlitlighet på över 90%. 

Många företag har redan, likt hotellkedjan, förstått att utnyttja kraften inom ramarna för intresse-grupper på sociala medier i sin iver att driva innovation med hjälp av sina mest trogna kunder och intressenter.

Google och Microsoft är exempel på företag som länge tagit hjälp av ”early adopters” bland sina kunder för att identifiera buggar med syftet att påskynda utveckling och lansering av ständigt nya tjänster och programvaror. 

Utifrån ett internationellt perspektiv toppade Sverige listan över digitala ekonomier 2011 (World Economic Forum).  Men den stora frågan handlar inte om hur vi som nation förmår förvalta och dra nytta av den digitala vågen utan istället om hur snabbt du som företagsledare kan anpassa dig till detta samhälle där affärer och arbetssätt kommer att förändras i grunden. 

Våra tre råd till dig på den fortsatta resan är att:

 • utveckla en digitaliseringsstrategi som identifierar fokus för verksamheten på kort och lång sikt
 • identifiera vem som ska vara primus motor för strategin
 • ta hjälp av IT som förstår att integrera innovation/ny teknologi i verksamheten samt hantera risk

Utan en digitaliseringsstrategi är risken stor att ni blir omsprungna av mer innovativa konkurrenter. Den ökande förändringstakten är som medaljens fram och baksida - vissa blir vinnare och andra förlorare.  Låt inte slumpen avgöra din lott.


Svenska partnergruppen på PA Consulting Group


To learn more about PA Consulting Group's digital strategy, please contact us now.

 

Contact the Sweden team

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy. 

×