Insight

PA Consulting har vært rådgiver for Norsk Kylling

Tirsdag 11. juni var det grunnsteinsnedleggelse for Norsk Kyllings slakteri og foredlingsanlegg i Orkanger i Trøndelag. Det fremtidsrettede anlegget vil være verdensledende når det kommer til energibruk og nye, innovative løsninger.

– Norsk Kylling har som mål å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede, som innebærer at vi skal være ledende på alle deler av verdikjeden, både når det gjelder kvalitet, dyrevelferd og effektivitet. I 2016 gjennomgikk vi vår strategi, og innså at vi ikke ville nå vår målsetning med slakteriet på Støren, og besluttet derfor å bygge et nytt anlegg. I hele denne prosessen har vi hatt tett bistand av rådgiverne Monica Ødegaard og Aleksander Fidje. De har vært en uvurderlig støtte i hele transformasjonen, både i utarbeiding og gjennomføring av ny strategi . De har unik kunnskap om næringsmiddelindustrien, fantastisk analysekapasitet, og har bidratt med arbeidsmetodikk og struktur i et krevende prosjekt og transformasjon som dette er, forteller Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Anlegget som nå skal bygges i Orkanger er en av de største satsinger innen næringsmiddelindustrien i Norge i nyere tid. Fabrikken danner grunnlaget for etableringen av en klynge med næringsmiddelvirksomheter i området. Landbruk og havbruk møtes i et spennende samarbeid når Nutrimar blir nærmeste nabo og en tett samarbeidspartner.

I tillegg til å bidra med kunnskapsdeling, vil det også være fokus på å sikre et tett samarbeid rundt bærekraftig drift. Det er allerede etablert en samarbeidsavtale om bruk av biprodukter, og det jobbes intensivt med flere potensielle samarbeidsområder for fremtiden.

PA Consulting og managing partner Monica Ødegaard var med på nedleggelsen av grunnsteinen i Orkanger.

– Jeg har aldri har vært med på en så markant transformasjon av et selskap som det Norsk Kylling har fått til. Selskapet har lykkes med å etablere en god strategi og tydelige mål, holde en åpen og profesjonell kommunikasjon, i tillegg til å sikre god forankring for prosjektet internt. Norsk Kylling har også vært opptatt av å sikre bærekraftige løsninger, noe byttet til den den nye kyllingrasen Hubbard er et eksempel på, sa Monica Ødegaard i sin tale ved grunnsteinsnedleggelsen.

Norsk Kylling er eid av REMA 1000 og Reitangruppen.

Explore more

Contact the team

We look forward to hearing from you.

Get actionable insight straight to your inbox via our monthly newsletter.