Insight

Myndigheterna på köpet - svaret på medborgarnas servicekrav i utvecklandet av nya digitala tjänster

Anders Persson

By Sofie Lindblad, Anders Persson

Svenska myndigheter var tidiga med att digitalisera och har i många fall varit pionjärer vad gäller digitalisering. I dag befinner vi oss dock i ett paradigmskifte där kraven på tjänsterna sätts utifrån medborgarnas behov av information och enkla sammanhållna myndighetskontakter. Myndigheterna kan inte längre agera oberoende av varandra i sin tjänsteutveckling. Ofta handlar det om tjänster som tar fasta på olika livshändelser i vardagen, stora som små, och som inkluderar kontakter med flera olika myndigheter och privata aktörer.

Digitalisation in public services can reduce complexity, helping people get the services they need
Digitalisation in public services can reduce complexity, helping people get the services they need

För att lyckas med denna vision krävs ett utvecklat digitalt ekosystem för bättre samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner som även inkluderar privata aktörer. Transformationen handlar om att ompröva var myndigheter ska finnas och hur de ska fungera tillsammans med andra myndigheter och privata aktörer. Målbilden är att ansvariga myndigheter tillhandahåller en samlad tjänst där exempelvis informationsdelning och tillståndsprövning från andra offentlig aktörer samordnas i tjänsten. 

Regeringen har på senare tid genomfört ett antal åtgärder för att möjliggöra detta. Inriktningen – att Sveriges myndigheter behöver bli bättre på att skapa gemensamma tjänster och dela data – är tydlig.

Vi på PA Consulting tror på de här initiativen och videon nedan visar hur vi tycker att framtidens digitala tjänster kan och borde fungera. Förhoppningsvis kan detta inspirera i det fortsatta arbetet med att utveckla medborgarnära digitala tjänster.

Är du intresserad av att få vet mer om hur förberedda svenska myndigheter är på att samverka kring digitala tjänster idag?

Ladda ner ett exemplar av vår rapport ”Digitalisera Tillsammans” som är baserad på intervjuer med drygt 30 makthavare och utförare inom Myndighetssverige avseende digital samverkan.

About the authors

Sofie Lindblad Digital, Government and public services expert
Anders Persson
Anders Persson PA digital, government and public services expert

Explore more

Contact the team

We look forward to hearing from you.

Get actionable insight straight to your inbox via our monthly newsletter.