Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Investering i bra relationer till leverantörerna lönar sig!

I mitten av oktober höll Whitelane Research i samarbete med PA en konferens på Grand Hotel för drygt 40 deltagare på temat ”Hur kan du verka för bättre relationer med dina leverantörer?”.

Konferensen innehöll bl.a. två praktikfall med SAS och Nordea och avslutades med en paneldebatt med några av de största outsourcing-leverantörerna (Accenture, Atos, Cognizant, IBM, TCS och Tieto) på marknaden. Syftet med valt upplägg var att skapa ett forum där köpare och leverantörer kunde mötas med sina behov och problem för att stärka outsourcingrelationerna ytterligare.

Valt tema baserar sig på ett av resultaten i årets nordiska outsourcingstudie - med totalt 350 organisationer som upphandlat outsourcing – nämligen att de organisationer som är nöjdast med sin outsourcing alla uppger att de också har goda relationer till sina leverantörer.

Top 3 råd från PA med målsättningen att få ut maximalt av din leverantörsrelation:

 1. Jämför med din IT-avdelning:Titta på din leverantör såsom om det vore din interna IT-avdelningen när du fattar beslut i sourcingfrågor. Det ger större långsiktighet samtidigt som möjligheten till byte kvarstår.
 2. Nöj dig aldrig med en medelmåtta: Alla outsourcingrelationer påverkas av de personer som är inblandade i den dagliga styrningen. Utnyttja möjligheten som kund att utmana leverantören med krav på nya kundansvariga från första början om tillit och relation inte fungerar. Det blir inte bättre av sig själv.
 3. Framgången i en outsourcingrelation bestäms redan i förhandling och transition: Tänk på vilken ton och diskussionsklimat som präglar förhandlingen och avsätt därefter tillräckligt med kompetens, fokus och kalendertid för att göra en komplett transition till den nya leverantören och om så behövs en transformering.

Nedan ett sammandrag från paneldebatten med outsourcing-leverantörerna.

Hur vanligt förekommande är det att kunder haft mer ingående samtal med kundansvariga hos er före kontrakt tecknas?
Svar:Det blir allt vanligare och är något som vi från leverantörsledet uppmuntrar. Fördiskussioner ger båda parter möjligheten att känna på varandra och säkerställa att kompetens och kemi i teamet är rätt.

Hur kan ni som leverantör hjälpa kund till tydliga avtal med avseende på ansvar och måluppfyllelse?
Svar: Allt får av naturliga skäl inte plats i upprättandet av SLA-er. En viss grad av förtroende och samförstånd vad gäller förväntningar är ett måste från båda parter. Kontrakten ska givetvis innehålla en tydlig ansvarsfördelning på beställar respektive leverantörssidan om alla grundläggande krav inklusive KPI-er. Samarbete inom innovation kan däremot hanteras separat, främst mot bakgrunden av att målbilden initialt ofta är oklar och KPI-er svåra att definiera.

Ser ni som leverantör löpande över befintliga kontrakt med målsättningen att öka värdet för kund?
Svar: Ja. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra kundavtal för att skapa nöjda kunder över tiden. Ett annat sätt är att standardisera och dela framgångsrika lösningar hos en kund mer flera där ingen exklusivitet avtalats och/eller konkurrens föreligger. I vissa fall är det kunden själv som tar kontakt med oss som leverantör med sina önskemål.

Nedan en sammanställning av några råd som presenterades under praktikfallen.

Vad kan vi lära av de som lyckats?

Minimize the risk!
Välj en leverantör med dokumenterad erfarenhet av din bransch. Förståelse för branschspecifika behov med ett redan utvecklat och beprövat tänk samt lösningar för icke affärskritiska processer kan komma dig tillgodo. Varför uppfinna hjulet på nytt?

Simplification is king!
Se över floran av befintliga applikationer och var inte rädd för att stänga ned överflöda system. En modernisering och anpassning av såväl IT-organisation och IT-plattform underlättar migreringen.

Align with business requirements!
Bygg en IT-organisation som baserar sig på affärsverksamhetens behov. Inrättandet av business CIOs kan vara ett sätt att kontinuerligt fånga upp och anpassa IT-stödet i takt med att affären utvecklas.

Invest in knowledge transfer!
Säkerställ att företaget i samarbete med leverantören bibehåller nyckelkompetens inom ramarna för samarbetet.

Gösta Ljungberg, sourcing expert på PA Consulting Group

Sweden - public sector digital team

Anders Persson

Anders Persson

Sofie Lindblad

Sofie Lindblad

Peter Daniel

Peter Daniel

Per Blom

Per Blom

×

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.