Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
CLIENT STORY

PA stolt partner till Årets Ledare 2016

 "PA has brought in fresh air and given us many new insights in how and where to find cost cutting opportunities."

LOUISE BENGTSON, CIO, SEB RETAIL BANKING

Förändring har de senaste åren kommit att bli ett stående inslag både inom privat och offentlig sektor. Som ledare gäller det att balansera kortsiktiga besparings-åtgärder med en långsiktigt hållbar tillväxtstrategi. För det krävs att organisationen har innovationskraft att utveckla såväl nya produkter och tjänster som nya vägar att nå potentiella kunder. Därutöver kan mycket väl omdanande teknik komma att ändra affärer och arbetssätt i grunden inom en snar framtid.

Sammantaget är vi som partner till Årets Ledare övertygade om ledarskapets betydelse för att lyckas med dessa vitt skilda utmaningar i ett starkt föränderlig värld som idag är allt mer global. Det är också huvudskälet till att vi ställer oss bakom detta pris.

Utmärkelsen Årets Ledare har under drygt tre decennier delats ut med målsättningen att uppmärksamma positiva förebilder inom svenskt närings- och organisationsliv. Initiativtagare till priset var Affärsvärlden i samarbete med PA.
 

Årets Ledares jury 2016:

 • Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden (juryns ordförande)

 • Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande, BP & AB Volvo

 • Börje Ekholm, ordförande, Nasdaq QMX, styrelseledamot Ericsson och Alibaba

 • Eva Hamilton, styrelseledamot, LKAB

 • Carl-Henrik Hallström, Nordenchef, Wipro Ltd

 • Per Blom, partner, PA Consulting Group

 • Jan Dernestam, managing partner, Mannheimer Swartling

 • Göran Westberg, Managing Director, Korn Ferry Sweden

 

Årets Ledare 2015: Barbro Fridén, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

CEO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Juryns motivering:

 ”Med entusiasm, mod och stort personligt engagemang har Årets ledare 2015 skapat ordning, arbets­glädje, effektivitet och starkt kundfokus i en stor och mycket komplex verksamhet.”

I PA:s pressmeddelande finns mer information om pristagaren, klicka här


För mer information om hur PA kan hjälpa din organisation utveckla sin affärsverksamhet och säkerställa framgång i förändringsprojekt och ledarskapsutmaningar kontakta oss.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy. 

×