Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
MEDIA RELEASE

PA får förnyat förtroende som leverantör till svensk statlig sektor

Stockholm 19 januari 2015
 
 

PA Consulting Group (PA) har återigen erhållit tilldelningsbeslut som ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet avseende perioden 2015-2016, med möjlig förlängning till 2018. I praktiken innebär avtalet att alla statliga myndigheter, verk och domstolar kan upphandla tjänster från PA inom områdena management, organisations- och verksamhetsutveckling.

Totalt omfattas över 400 statliga myndigheter och andra organisationer av rätten att avropa tjänster via detta ramavtal ”Managementtjänster 2014 - Verksamhets- och organisationsutvecklingdär PA för övrigt erhöll högsta utvärderingspoäng bland de 38 anbudsgivarna.

- Vi är mycket glada och stolta över det förtroende som Kammarkollegiet på nytt visat oss som leverantör av rådgivningstjänster till den statliga sektorn, som idag är en av tre strategiska sektorer för oss i Sverige, säger Peter Daniel, anbudsansvarig på PA Consulting Group.

- Ramavtalet ger oss möjlighet att fortsätta stödja svensk offentlig sektor i sitt arbete med att skapa bättre tjänster för medborgare och näringsliv, tillägger Peter.

- Särskilt roligt är att vårt sätt att hantera utveckling av medborgarcentrerade tjänster bedömdes som det bästa bland de medverkande anbudsgivarna, avslutar Peter.

För att på bästa sätt kunna stödja statliga organisationer etablerade PA under 2014 ett samarbete med WSP, ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag, som bidrar med bred och djup kompetens inom frågor som samhällsbyggnad, infrastruktur och miljö.


  
To read the full press release in Swedish click here.

PA Consulting Group in Sweden

Magnus Krusberg

Magnus Krusberg

Søren Knudsen

Søren Knudsen

Per Blom

Per Blom

Åsa Hansson

Åsa Hansson

Mikael Dahlstedt

Mikael Dahlstedt

Gustaf Göranson

Gustaf Göranson

Oskar Almén

Oskar Almén

Göran Engvall

Göran Engvall

Lan-Ling Fredell

Lan-Ling Fredell

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy. 

×