Managementkonsulter med erfarenhet av Digitala transformationer till PA Consulting!

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 111 44, SE

Full-time

Company description

PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram. Våra kunder i Sverige finns främst inom finans-, energi-, transport- och offentlig sektor samt tillverkande industri. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt. PA sysselsätter 4000 anställda globalt varav drygt 120 i Sverige.

Vår hybrida modell att arbeta är designad för att hjälpa dig balansera ditt arbetsliv och privatliv. Vi vill att besluten kring "var arbetet ska ske" ska vara mindre betydelsefullt än "arbetet som behöver slutföras" - oavsett om det innebär att arbetet sker hos kund, på kontoret eller på distans hemifrån. 

Vi välkomnar internationella ansökningar, men vi kan inte erbjuda sponsring för arbetstillstånd. Detta innebär att du kommer att behöva ha full rätt att bo och arbeta i Sverige för att vara aktuell för denna tjänst. 

Vi har fem principer som kommer att hjälpa oss att balansera en högpresterande kultur som hjälper oss att leverera för våra kunder och företaget såväl vara förstående och inkluderande mot våra medarbetare och teamen som vi arbetar i. Dessa principer är: vi sätter alltid säkerhet i första rummet; vi litar på våra medarbetare; vi respekterar våra olikheter; vi är lyhörda mot våra kunder, medarbetare och teams. 

PA. Bringing Ingenuity to Life.

Önskar du mer information kan du kontakta Jad Löfwenhamn på jad.löfwenhamn@paconsulting.com


Job description

PA Consulting i Sverige växer. Vi planerar nu att expandera med personer som har erfarenhet inom verksamhetsdriven digitalisering och digital transformation. Vi på PA Consulting är rådgivande och stöttar våra kunder genom hela deras digitala transformationsresa. Vi letar efter personer till vårt diversifierade team av experter som stöttar våra kunder inom Consumer & Manufacturing. 

I vårt team kommer du få möjlighet att: 

  • Rådge och facilitera i skapandet av digitala strategier, men även IT-strategier och strategiarbete inom sourcing och ERP
  • Driva sourcing och utvärderingsprocesser för att hjälpa kunden att idenfiera och välja rätt leverantörer och lösningar för deras behov
  • Driva digitala transformationer som sträcker sig från projektledning i mindre skala i form av agil service- och application design till platsformsdesign och implementationer i större skala
  • Säkerställa att förändringar inom organisation och processer genomförs så att föväntade nyttoeffekter realiseras

Om du blir en del av vårt team PA Consulting så kommer det vara ett spännande steg i din karriär och du får växa sida vid sida med dina nya kollegor. Du kommer att bli del av ett professionellt och globalt sammanhang, som kommer att utmana och ge dig möjligheter till att utveckla dina förmågor. 

Vår största inspiration till att ständigt fortsätta utvecklas och arbeta mot våra mål är våra medarbetare. Därför är det viktigt för oss att investera i just våra medarbetare. PA fokuserar på medarbetarnas upplevelse och erfarenhetav att vara del av vårt sammanhang, där vi tillsammans formar en inkluderande kultur som värdesätter mångfald och välmående samt uppmärksammar individuella såväl som gemensamma prestationer.


Qualifications

Vi är säkra på att du kommer att vara ett värdefullt tillskott till vårt team om du har erfarenhet inom något av följande: 

  • Digital och IT-strategi
  • IT och ERP sourcing
  • Digitala transformation och ERP-implementation
  • Digital service design, utveckling  och implementation

Vi ser gärna att du har:

  • Minst 3-5 års erfarenhet av arbetet som managementkonsult
  • En geniun passion för teknologi och att skapa värde för våra kunder inom Consumer & Manufacturing

Additional information

Vi tror att mångfald skapar ett starkare företag och strävar efter att anställa människor med olika idéer, stilar och kompetenser. Denna mångfald stimulerar till en rik och kreativ miljö - där våra anställda utvecklas och där våra kunder uppskattar de bestående resultaten. Vi strävar efter att rekrytera, marknadsföra och belöna anställda enbart baserat på deras förmåga att bidra till PA:s mål - utan hänsyn till kön, etnicitet, funktionshinder, religion, nationalitet, sexuell läggning, ålder eller civilstånd.

Contact the team

We look forward to hearing from you.