Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Sourcing av IT-arbetsplats väcker starka känslor!

Close this video

Förmodligen är IT-arbetsplatstjänster en av de IT-tjänster som väcker starkast åsikter bland personalen. Det finns en hel del att tänka på för att få dem nöjda när det är dags att sourca denna tjänst.            
  

Under den senaste tiden har vi noterat att många av PA:s kunder påbörjat eller avser påbörja upphandling av IT-arbetsplatstjänster. I hemmen har teknikutvecklingen de senaste åren gått fort framåt med smarta telefoner, paddor och molntjänster, vilka än så länge endast i begränsad utsträckning nått arbetsplatserna. Teknikutvecklingen i hemmen driver dock krav och önskemål som tillsammans med nya lösningar från leverantörer förändrar IT-arbetsplatstjänsterna inom ett antal områden som man bör vara medveten om som köpare.

Trenden Bring Your Own Device (BYOD) - dvs att anställda tar med sina privatägda mobila enheter såsom smarta telefoner, laptops och paddor till arbetet - har funnits ett antal år i Sverige. Kostnadsbesparingar är den ena drivkraften för arbetsgivaren och effektiviteten hos den anställde den andra genom möjligheten att även på arbetsplatsen få nyttja de mobila enheter som man känner sig komfortabel med. 

USA går i bräschen för utvecklingen av denna trend vad gäller anställdas möjligheter att själv välja vilka mobila enheter man vill använda i arbetet, och det är där allt vanligare att den anställda själv står för hårdvarukostnaden.

I Sverige har istället en ny variant under namnet Choose Your Own Device (CYOD) utvecklats, som i flera avseenden har en bättre passform för svenska förhållanden.  CYOD ger den anställde möjligheten att välja produkt utifrån ett från arbetsgivaren definierat urval. Fördelarna för arbetsgivaren är förmågan att kunna standardisera/begränsa  sin support, kompabilitet och säkerhet på ett mindre antal olika enheter.

Möjligheten till att arbeta hemifrån är en annan trend som tagit fart på grund av bra uppkopplings-möjligheter, virtualiseringsteknik och användning av samarbetsverktyg för exempelvis virtuella möten med bl.a. snabbmeddelanden. I USA är drivkraften i stor utsträckning besparingar i lokalkostnader, medan man i Sverige än så länge fokuserar på att ge de anställda ett mervärde genom möjligheten att bestämma varifrån de arbetar.

Som leverantör av IT-arbetsplats är det svårt att få nöjda kunder. I en undersökning från i våras som PA genomförde i samarbete med Whitelane Research framkom att IT-arbetsplats är det IT-tjänsteområde som har lägst kundnöjdhet. Resultatet av bristfällig leverans blir ofta synligt direkt mot användarna samtidigt som användares förväntningar kan vara väl högt satta. Studien visar samtidigt att de leverantörer som erbjuder IT-arbetsplats som en av sina huvudtjänsteområden  också har de mest nöjda kunderna. De leverantörer som levererar infrastrukturtjänster och application mangament tillsammans med IT-arbetsplatstjänsterna har dessvärre relativt missnöjda kunder. Det förefaller alltså som att det kan sänka kvaliteten på IT-arbetsplatstjänsterna i de fall kunden väljer att samla IT-tjänsterna hos en leverantör.

PA har stor erfarenhet av sourcing av IT-arbetsplatstjänster med allt från framtagande av sourcingstrategi, kravspecifikation och kontrakt till förhandling och stöd vid övertagande/byte av leverantör.

Våra råd till dig som upphandlande organisation är följande:

 • Var  uppmärksam på att utformningen av tjänsteåtagandet, till exempel huruvida service desk och säkerhetstjänster ingår, har stor påverkan på vilka leverantörer som attraheras och vill bjuda på affären

 • Lägg tid på att utreda vilka standardlösningar som finns hos respektive leverantör

 • Utgå i kravställningen från vad ni vill uppnå och inte hur, det är gynnsamt både för kund och leverantör att ligga så nära leverantörens standardlösning som möjligt.

 • Undvik att pressa tidplanen för den nya leverantörens övertagande för hårt. En hårt pressad tidplan kostar ofta mera i kvalitetsproblem än vad det smakar


Gustaf Smitt Einarson, sourcingexpert på PA Consulting Group
 Contact the Sweden team

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy. 

×