Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Myndigheterna på köpet - svaret på medborgarnas servicekrav i utvecklandet av nya digitala tjänster

"Myndigheterna på köpet" utgår från ett medborgar- och företagarperspektiv där användarnas behov sätts i centrum, snarare än myndigheternas krav och önskemål. Kundmötet förändras i takt med den fortsatta digitaliseringen, och enskilda myndigheter som tidigare tog täten i den digitala tjänsteutvecklingen har nu börjat tappa fart. Hur kommer vi vidare när lösningarna behöver vara alltmer förvaltningsöverskridande? Hur ser det framtida kundmötet ut och var sker det?

Digitalisation in public services can reduce complexity, helping people get the services they need
Digitalisation in public services can reduce complexity, helping people get the services they need

 

Ett tänkbart scenario är att myndigheterna flyttar kundmöten och andra tjänster in i medborgarnas miljö till ett gränssnitt som inte är myndigheternas egna. För att lyckas med denna vision krävs ett utvecklat digitalt ekosystem för bättre samverkan mellan myndigheter, kommuner och länsstyrelser som även inkluderar privata aktörer. Transformationen handlar om att ompröva var myndigheter ska finnas och hur de ska fungera tillsammans med andra myndigheter och privata aktörer.

Målbilden är att ansvarig myndighet tillhandahåller en paketerad tjänst där exempelvis informationsdelning och tillståndsprövning från andra förvaltningsorgan är inkluderad i tjänsten. För detta krävs det att man hittar juridik, ekonomi och former för koordinerad styrning och utveckling.

Vi hoppas att den här videon - på svenska med engelsk undertext -  ska inspirera i det fortsatta arbetet med att utveckla medborgarnära digitala tjänster.

Contact the authors

Contact the government and public sector team

Per Blom

Per Blom

Implementation, Government and public services expert

Joacim Sundell

Joacim Sundell

Digital, Transport and public sector expert

×

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.