Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Creative Wednesday - tema agilt på Skatteverket

PA:s agile team i Sverige fick i maj den stora äran att göra något riktigt roligt. Uppdraget handlade om att försöka inspirera en enhet på Skatteverket om varför en organisation, såsom Skatteverket, skulle vilja arbeta agilt och hur medarbetare och ledare kan ta sig an den organisations- och kulturförändring som krävs för att få ett agilt arbetssätt att fungera.

Skatteverket har beslutat att implementera det agila ramverket SAFe i organisationen. SAFe är välbeprövat och erbjuder ett angreppssätt för hur flera team i en organisation kan arbeta agilt mot gemensamma mål. Kundmötesavdelningen på Skatteverket har påbörjat denna resa med ett antal team som nu etablerat strukturer och processer för att möjliggöra det agila arbetet.

Man insåg i ett tidigt skede att en framgångsrik förändring ställer krav på information och stöd till medarbetarna om den underliggande anledningen till varför man ska arbeta agilt samt hur förändringsarbetet ska gå till. 

PA fick möjlighet att agera värd för en agil workshop med tjänsteutvecklingsenheten och kundmötesavdelningen. Forumet för denna aktivitet var det nystartade initiativet ”Creative Wednesday” som syftar till att ge medarbetare ett break från de dagliga rutinerna för att söka inspiration och identifiera förbättringsmöjligheter som kan appliceras i arbetet. Fokus för workshopen denna gång var att tillsammans ta sig an den kulturella förändringen som en agil transformation innnebär.  

Under dagen fick tjänsteutvecklingsenhetens medarbetare genom lättsamma övningar uppleva skillnaden mellan ett traditionellt och ett agilt arbetssätt. Medarbetarna fick också lyssna till ett teoriblock om hur man skapar effektiva agila team och vad organisationer kan förvänta sig för resultat av att tillämpa agila arbetssätt och metoder.

Workshopen som innehöll en mix av teori, praktiska övningar och reflektionsövningar avslutades med en inspirationsföreläsning av Christel Tholse Willers, tidigare VD för Utbildningsradion och chef för Melodifestivalen. Christel fokuserade på hur man framgångsrikt tar sig an en större förändring baserat på tillit och autenticitet där hon även poängterade vikten av att våga vara sårbar.

En röd tråd genom dagen var att  skapa gemensamma insikter genom en mix av att lära ut och ta lärdom av andra. Deltagarna tog sedan med sig de gemensamma insikterna för vidare arbete i respektive tjänsteområde.

Några exempel på insikter från dagen var : 
”Förändring börjar med oss själva”, ”Betydelsen av kultur för agil transformation” och kommentarer om ”vad som skapar ett högpresterande team”.

På det hela taget blev det en dag varvat med skratt, praktiskt testande av agila metoder, inspiration och reflektion.

PA vill slutligen tacka för möjligheten att få vara värd för detta event.  

Agile, Applied: Practical insights from the Agile frontline

Download here

Contact the author

Contact the government and public sector team

Per Blom

Per Blom

Implementation, Government and public services expert

Joacim Sundell

Joacim Sundell

Country Head, Transport and public sector expert

×

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.