Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page
PA OPINION

Allt fler nöjda med sin outsourcing!  

Close this video

IT-outsourcing är idag en accepterad affärsmodell med många nöjda kunder. Det visar 2014 års nordiska IT-outsourcingstudie från Whitelane Research och PA Consulting Group (PA). Den enskilt största studien i Norden som baserar sig på en genomgång av över 1000 kontrakt från över 350 av de största IT-outsourcing
köparna i Norden.

Studien visar att outsourcingmarknaden mognat och att nya drivkrafter såsom kvalitet och att kunna fokusera på sin huvudverksamhet blivit allt viktigare som grundorsak vid beslut om outsourcing. Att enbart göra det av kostnadsskäl har minskat. Det är dock inte troligt att det kommer att minska ytterligare då ett så stort projekt som en outsourcing innebär alltid måste ha ett positivt business case.

Men som alltid finns det förbättringsområden. Nära hälften av de tillfrågade leverantörerna i studien ser stora brister i kundernas governance-förmåga medan kunderna själva anser att de har god kompetens inom detta ormåde. Det är anmärkningsvärt att skillanden är så stor. PA har erfarenhetsmässigt sett detta som en av de vanligaste orsakerna till att organisationer inte når uppsatta mål med sina outsourcingprojekt.

 

Beställ en tryckt sammanfattning av rapporten:

Fyll i dina kontaktuppgifter i beställningsformuläret och du får en tryckt sammanfattning av den fullständiga rapporten ”2014 Nordic IT-outsourcing survey” med posten.

To talk to one of our experts about IT outsourcing, or if you have any questions, please contact us now.

OM RAPPORTEN

PA Consulting Group's 2014 Outsourcing Study Nordics

2014 års IT-outsourcingstudie är den största nordiska kundundersökningen i sitt slag och består av data från över 350 respondenter hos de största köparna av IT-outsourcingtjänster i Norden.

OM PA INOM SOURCING

PA Consulting Group har lång erfarenhet av rollen som strategisk rådgivare inom sourcing med mer än 650 uppdrag till över 500 kunder världen över. Totalt representerar detta tjänsteområde ca 20% av PA:s totala intäkter globalt. I Norden har PA Consulting Group totalt ca 330 konsulter varav drygt 45 konsulter med erfarenhet och kompetens inom sourcing.

Contact the Sweden team

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy. 

×