Transport och infrastruktur

PA Consulting (PA) kan bidra med expertis i den pågående transformationen av transport- och infrastruktursektorn för att möta framtida krav på person- och godstransporter och deras hållbarhet.

Vår erfarenhet

PA erbjuder expertis inom allt från framtagande av strategi och design till praktiskt genomförande av förändringar hos aktörer i transportsektorn. Från berörda myndigheter till beställare, operatörer och tjänste- och produktleverantörer.

Transportsektorn står inför stora förändringar och ny teknik inom både järnväg, väg, sjöfart och flyg. Förändringarna omfattar bland annat utbyte och modernisering av äldre infrastruktur och investeringar i exempelvis elektrifiering och digitalisering.

Kollektivtrafiken är en central del i samhällets infrastruktur som genomgår en omfattande transformation, dels i form av teknikutveckling och dels i form av förändring av hela värdekedjan.

På tekniksidan är utvecklingen inom alternativa bränslen viktigare än någonsin med den pågående elektrifieringen och bränslen som exempelvis vätgas. Ytterligare ett område med snabb utveckling är telematik, där insamling och analys av stora mängder data från både fordon och infrastruktur möjliggör förbättrad information till resenärerna och nya lösningar som självkörande fordon.

Vad gäller utvecklingen av värdekedjan tillkommer nya typer av aktörer i trafiken inom exempelvis mikromobilitet. Aktörer som dessa ökar valfriheten för resenärerna och ger samtidigt en mer komplex värdekedja för alla aktörer att agera inom. Mobility as-a-service är ytterligare exempel på nya tjänster som tillkommit med stöd av ny teknik och som ger resenären möjlighet att enkelt planera och betala för sin resa från A till Ö med flera operatörer i ett steg.

Persontransporter är en av de branscher som påverkats i störst utsträckning av Covid-19. Branschen behöver därför förbereda sig på en ny verklighet, med bland annat förändrade resandemönster och volymer, bortom pandemin, och en förändrad kravbild från beställare och resenärer.

Vad kan vi göra för er?

PA har expertis och kapacitet att bidra med allt från strategi och design till implementering av stora som små förändringar inom transport- och infrastruktursektorn.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Innovation och nyttjande av ny teknik
  • Strategi och verksamhetsutveckling
  • Upphandling och kravställning
  • Kapacitet och expertis i anbuds- och etableringsarbete
  • Affärsutveckling och contract management i pågående kollektivtrafik- och underhållskontrakt

Latest insights and client stories

Contact the team

We look forward to hearing from you.