Skatt och välfärd

PA Consulting (PA) kan bidra till att verksamhetsutveckla myndigheter och organisationer inom skatt- och välfärdssektorn så de blir mer effektiva och förbättrar sina tjänster.

Vår erfarenhet

Myndigheter och organisationer inom skatt- och välfärdssektorn karakteriseras av många ärenden och stora transaktionsmängder. PA har djup kunskap rörande dessa myndigheters utmaningar och lång erfarenhet kring hur man bedriver stora transformationsinitiativ med syftet att effektivisera verksamheter. Den pågående digitaliseringen i kombination med den snabba tekniktvecklingen innebär helt nya möjligheter att på ett mer effektivt sätt bearbeta och analysera stora transaktionsmängder. Det rör sig om nya verktyg som exempelvis maskininlärning och «Big data» som definitivt kan komma att revolutionera områden som ärendehantering.

Vi har de senaste åren även upplevt något av ett paradigmskifte där den digitala tjänsteutvecklingen utgår från ett medborgar- och företagarperspektiv snarare än myndigheternas krav och önskemål. Medborgarnas krav på enkla digitala tjänster som stödjer olika “livshändelser” och därmed ofta inbegriper insatser från flera myndigheter har ökat dramatiskt och i takt med det även behovet av en mer kundcentrerad verksamhetsutveckling.

PA i Sverige och internationellt har stor erfarenhet av att hjälpa myndigheter och organisationer att samverka och samutveckla. Vi har bidragit till framtagande av finansierings-, styr- och samverkansmodeller mellan olika aktörer, både inom offentlig och privat sektor.

Vad kan vi göra för er?

PA i Sverige och internationellt har stor erfarenhet av att hjälpa myndigheter och organisationer att samverka och samutveckla. Vi har bidragit till framtagande av finansierings-, styr- och samverkansmodeller mellan olika aktörer, både inom offentlig och privat sektor.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utveckling och införande av samverkansformer för myndighetsgemensamma intiativ
  • Strategi och visionsarbete kring digitala tjänster
  • Utveckling och införande av arbetssätt baserade på agila principer för effektivare och snabbare tjänsteutveckling
  • Program- och projektledning av större verksamhets- och it-utveckling
  • Organisationsförändringar och styrmodeller
  • Stöd till förändringsledning vid införande av nya lösningar
  • Planläggning och genomförande av större upphandlingar
  • Föredrag och utbildning, t.ex. den empatiske byråkraten, sourcingstrategi och upphandlingar

Latest insights

Kontakta teamet

Vi ser fram emot att höra av dig.