Livsmedel och miljö

PA Consulting (PA) har lång erfarenhet av att utveckla prövnings- och tillsynsprocesser samt frånatt skapa välfungerande informationsflöden mellan flera olika aktörer.

Vår erfarenhet

Kraven på välfungerande prövning och tillsyn av aktörer i industri och livsmedelskedjor ökar. För att kunna möta dessa krav behöver svenska myndigheter förbättra både sina interna processer och sin förmåga att samverka med varandra och med privata aktörer.

Därutöver ökar även kraven från näringsliv, regering och EU-nivå på att skapa effektiva informationsflöden för att pröva verksamheter och utöva en effektiv tillsyn. Dessa processer involverar många aktörer, både inom offentlig och privat sektor, och det är ofta utmanande att skapa tjänster med användaren i centrum. Samtidigt som vi vill göra det lätt att göra rätt för näringslivet måste vi också ta hänsyn till krav på säkerhet och integritet.

Vägen framåt är att knyta nationella, regionala och lokala myndigheter närmare varandra genom digitala informationsflöden som gör att alla aktörer i kedjan att få tillgång till korrekt och lättförståelig information. Nya verktyg som maskininlärning och «Big data» gör det möjligt att analysera och dra nya slutsatser av insamlade uppgifter. Genom maskin-till-maskinkommunikation minskar vi rapporteringsbördanför företag och gör det möjligt att erhålla information vid källan.

PA kombinerar en djup förståelse av hur den politiska och juridiska styrningen av livsmedels- och miljösektorn fungerar med hands-on erfarenhet av att skapa effektiva informationsflöden och digitala tjänster. Vi stöttar våra kunder i strategi- och visionsarbete, och i genomförandet av komplexa verksamhetsutvecklingsprojekt med digitalisering som möjliggörare.

Vad kan vi göra för er?

PA har expertis och kapacitet att bidra med allt från strategi och design till implementering av nya tjänster och informationsflöden inom sektorn.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Juridiska och politiska analyser
  • Strategi och visionsarbete kring digitala tjänster
  • Upphandling och kravställning
  • Projekt- och programledning av verksamhetsutvecklingsinitiativ
  • Ledning och styrning av digitalisering och utvecklingsprojekt

Latest insights and client stories

Contact the team

We look forward to hearing from you.