Kommuner och regioner

PA Consulting (PA) kan bidra till att verksamhetsutveckla kommuner och regioner för att effektivisera dem både i dag och framåt.

Vår erfarenhet

PA samarbetar med organisationer lokalt och regional för att finna innovativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter kan man förenkla och effektivisera insatserna för de medborgare och verksamheter som är aktiva lokalt och regionalt.

PA satsar, både i Sverige, i Norden och på övriga marknader där vi är verksamma, på såväl hälso- och sjukvård som inom områden som transportsystem och skola. Vi erbjuder svensk och nordisk spetskompetens inom bland annat strategiutveckling, effektivisering och modernisering. PA:s erfarenhet sträcker sig från analyser och utredningar till verksamhets- och organisationsutveckling, upphandlingar och införande av ny teknologi.

PA i Norden jobbar med offentlig sektor såväl i Sverige, Danmark som i Norge. Vi delar erfarenheter och använder ofta experter och resurser i hela Norden för att säkerställa att vi kan tillgängliggöra de kompetenser som våra kunder behöver.

I tidigare och pågående insatser kring digital samverkan är lokala och regionala myndigheter ofta viktiga parter för att kunna etablera fungerande lösningar för såväl medborgare som företag. Vi har även erfarenhet från införande av välfärdsteknologi, digital tjänstedesign och från att hjälpa organisationer dra nytta av den data de har.

Vad kan vi göra för er?

PA har expertis och kapacitet att bidra med allt från strategi och design till implementering av förändringsarbeten inom lokala och regionala organisationer för att effektivisera på ett sätt som gynnar både medborgare och företag.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Utredningar och analyser
  • Organisationsförändringar och styrmodeller
  • Kartläggning av krav
  • Program- och projektledning av större verksamhets- och it-utvecklingar
  • Stöd till förändringsledning vid införande av nya lösningar
  • Planläggning och genomförande av större upphandlingar
  • Föredrag och utbildning, t.ex. den empatiske byråkraten, sourcingstrategi och upphandlingar

Client stories

Contact the team

We look forward to hearing from you.