Industries

Offentlig sektor i Sverige

PA Consulting (PA) bidrar aktivt, och i nära samarbete med våra kunder, till utvecklingen av den svenska offentliga sektorn. Vi vill med innovation och nytänkande förenkla medborgares och företags möten med myndigheter, kommuner och regioner. Ofta handlar det om verksamhets- och organisationsutveckling som hjälper myndigheter och kommuner att tillvarata möjligheterna med den pågående digitaliseringen, såväl i kundmötet som internt och i samverkan med varandra.

Vi kombinerar stöd till stora transformationsprogram med senior rådgivning och har det viktiga ramavtalet för att kunna betjäna statliga myndigheter och aktörer.

Vår målsättning är att stödja en positiv samhällsutveckling och PA arbetar i dag med flera stora svenska myndigheter för att förverkliga deras förändringsprojekt. Kontakta oss gärna, vi kan hjälpa dig också.

Featured insights and client stories

Contact the team

We look forward to hearing from you.