Skip to content

Cymru

Yn dod â meddwl arloesol i’r farchnad Gymreig

CYSYLLTWCH Â NI NAWR

Read in English

Gweithiwn gydag amryw o glientau yng Nghymru, o lywodraethau cenedlaethol i rai lleol, ac o brifysgolion i gwmnïau cyfleustodau. Rydym yn gwmni technoleg, arloesedd ac ymgynghori gyda hanes o sicrhau llwyddiannau parhaus a chadarnhaol o amgylch y byd. Down â mewnwelediadau byd-eang ac arbenigedd lleol i ddatblygu cyfleoedd fel arloesedd yn y gwasanaethau cyhoeddus, gofal iechyd a’r gwyddorau bywyd, y sector egni a chyfleustodau a thechnoleg gan gynnwys heriau'r byd digidol a’r angen i fod yn seibr-sicr.

Heriau allweddol

Wyneba Cymru amryw o newidiadau - datblygu cyfleoedd fel datganoli pŵer ymhellach a chydweithio rhanbarthol drwy Fargenni Dinesig.

Cyfunwn ein gwybodaeth fanwl o ddiwydiant gyda’n sgiliau arbenigol i.

  • lywio llywodraethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
  • ymdopi gyda marchnadoedd er gwaethaf ansicrwydd economaidd
  • cyflymu arloesedd
  • ymhelaethu ar ddisgwyliadau cynyddol cwsmeriaid am gost isel, a
  • defnyddio gweddnewidiadau digidol a thechnolegau ymalluol  i helpu Cymru i ffynnu.

Mewnwelediadau

Mae arloesedd yn cyfrif
Cynnig mewnwelediadau pragmatig a gweithredol i’r farchnad Gymreig sy’n arwain at lwyddiant arloesedd
Darllen mwy >

Seiberdrosedd: Y trobwynt
Dadansodda ein hadroddiad agweddau'r cyhoedd at seiberdrosedd
Darllen mwy >

Chwildro'r cwsmer 4.0
Rhoi cwsmeriaid sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yng nghanol eu byd nhw eu hunain
Darllen mwy >

Ein profiad ni


Cyfleoedd gyrfa yn pa

Mae PA Consulting Group yn gwmni ymgynghori, technoleg ac arloesedd. Os oes diddordeb gennych mewn cyfle gyda PA, cymrwch gip ar ein tudalennau gyrfaoedd.

Edrych ar swyddi sydd ar gael

Contact the Wales team

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy. 

×