Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page

Seminar: Fremtidens leveransemodeller

Bli med oss på en spennende formiddag på
Radisson Blu Plaza Hotel
26. november 2015

Event details

PA Consulting Group inviterer til en formiddag der vi sammen med Storebrand, Telenor, EVRY og Cognizant vil belyse hva som kjennetegner konkurransekraftige partnerskap, og gi perspektiver på fremtidens leveransemodeller. 

Temaet har aktualisert seg ved at Storebrand nylig inngikk en partnerskapsavtale med Cognizant hvor potensialet i første omgang handler om forretningsprosesser og IT-utvikling, og på sikt vil gi bedre og mer innovative løsninger for kundene og kostnadsreduksjoner for konsernet.

Dette er et eksempel på en konkretisering av hvordan ledende aktører i partnerskap skaper konkurransefortrinn gjennom digitalisering og teknologiutvikling. Samtidig globaliseres markeder og økosystemer utvides - dette skaper behov for å danne nye partnerskap mellom kunde og leverandører. Det er på tide å tenke nytt og se på hvordan fremtidens leveransemodeller kan sikre: 

 • økt innovasjon

 • høy fleksibilitet

 • lavere kostnader

 • en stabil og langvarig relasjon - et partnerskap

  

Velkommen!


Foredragsholdere

Björn Ivroth

Björn Ivroth
CEO, EVRY

Frank Elter

Frank Elter
VP, Telenor Research

Bart Van Der Mark

Bart Van Der Mark
AVP, Cognizant

Tom Krohn

Tom Krohn
Partner

      Knut Karper-Bjorgaas

Knut Karper-Bjørgaas
Manager Leveransestyring, Storebrand 


Program

08:00 Registrering og frokost
08:30 Velkommen
Thomas Bjørnstad, Country Head og Partner i PA Consulting Group Norge
08:40 Partner driven business model innovation
Frank Elter, Vice President Telenor Research
09:10 Robotisering av Business Process Outsourcing (BPO)
Bart Van Der Mark, Lead Business Process Services Northern Europe, AVP Cognizant
09:40 Hva betyr globalisering og digitalisering for ditt business case?
Thomas Bjørnstad, Country Head og Partner i PA Consulting Group Norge
10:00 Pause
10:15 Forbedret konkurransekraft ved nye partnermodeller     
Knut Karper-Bjørgaas, Manager Leveransestyring, Storebrand 
10:45 Innovasjon som differensiator
Björn Ivroth, CEO i EVRY
11:15 Avslutning