Skip to content

Share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Add this article to your Facebook page
 • Email this article
 • View or print a PDF of this page
 • Share further
 • Add this article to your Pinterest board
 • Add this article to your Google page
 • Share this article on Reddit
 • Share this article on StumbleUpon
 • Bookmark this page

Bo lengre hjemme

Fremtidens muligheter

Norge står overfor store utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det blir flere eldre, og antallet personer med kroniske sykdommer øker. Reformer de siste årene har gitt kommunene flere oppgaver og mer ansvar. Behovet for helse- og omsorgstjenester blir større, samtidig som det forventes knapphet på helsepersonell.

Med bakgrunn i dette utfordringsbildet er det behov for å gripe fremtidens muligheter. Innbyggernes egne ressurser og behov må settes i sentrum, og innbyggerne må gjøres i stand til å mestre sin egen livssituasjon så lenge som mulig. Velferdsteknologi gir kommunal sektor unike muligheter til å gå fra behandling til forebygging, fra sen til tidlig innsats, og øke innsatsen der det trengs mest.

Tjenesteinnovasjon

Komplekse utfordringer krever nytenkning og innovasjon. Bruk av velferdsteknologi medfører en omfattende endring i hvordan helse- og omsorgstjenester ytes. Kommuner trenger å tenke nytt rundt hvordan oppgavene skal løses, hvordan tjenesten skal organiseres, og hvordan samspillet mellom helsepersonell og innbyggerne skal fungere. Tankesett og kultur må endres.

PA bistår med å implementere ny praksis

Vi har solid lokal og internasjonal kompetanse knyttet til implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Vi bistår med å implementere ny praksis og realisere gevinster.

 • PA bistår Helsedirektoratet i Nasjonalt Program for Velferdsteknologi, og har utviklet Samveis veikart for tjenesteinnovasjon: www.samveis.no.
 • PA bistår Hampshire County Council med å implementere velferdsteknologi for 18.000 innbyggere frem til 2018.
 • Vi har inngående kjennskap til kommunal sektor, og har samarbeidet med mer enn 100 norske kommuner de siste årene.
 • Vi er resultatorienterte og har fokus på å få ting til å fungere.
 • Vi er leverandøruavhengige.

PA bistår norske kommuner med:

 • Utarbeidelse av målbilder for velferdsteknologi
 • Kompetanseheving for ledere og ansatte
 • Design av innbyggertjenester og interne arbeidsprosesser
 • Organisering av tjenesten
 • Anskaffelser
 • Planlegging av implementeringsløpet
 • Utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner
 • Etablering av gevinstoppfølging

PA Consulting Group in Norway

Thomas Bjørnstad

Thomas Bjørnstad

Head of PA in Norway

Knut Erlend Vik

Knut Erlend Vik

Financial services expert

Lars Erik Maurud

Lars Erik Maurud

Energy and utilities expert

Tom Krohn

Tom Krohn

IT transformation and sourcing expert

Grete Kvernland-Berg

Grete Kvernland-Berg

Government expert

Jan Tellefsen

Jan Tellefsen

Transport expert

Monica Ødegaard

Monica Ødegaard

Business design and consumer expert

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy. 

×