Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
  • Phone
  • Contact us
  • Locations
  • Search
  • Menu

share

  • Add this article to your LinkedIn page
  • Add this article to your Twitter feed
  • Email this article
View or print a PDF of this page
.
 

PA får förnyat förtroende som leverantör till svensk statlig sektor

Stockholm 19 januari 2015
 
 

PA Consulting Group (PA) har återigen erhållit tilldelningsbeslut som ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet avseende perioden 2015-2016, med möjlig förlängning till 2018. I praktiken innebär avtalet att alla statliga myndigheter, verk och domstolar kan upphandla tjänster från PA inom områdena management, organisations- och verksamhetsutveckling.

Totalt omfattas över 400 statliga myndigheter och andra organisationer av rätten att avropa tjänster via detta ramavtal ”Managementtjänster 2014 - Verksamhets- och organisationsutvecklingdär PA för övrigt erhöll högsta utvärderingspoäng bland de 38 anbudsgivarna.

- Vi är mycket glada och stolta över det förtroende som Kammarkollegiet på nytt visat oss som leverantör av rådgivningstjänster till den statliga sektorn, som idag är en av tre strategiska sektorer för oss i Sverige, säger Peter Daniel, anbudsansvarig på PA Consulting Group.

- Ramavtalet ger oss möjlighet att fortsätta stödja svensk offentlig sektor i sitt arbete med att skapa bättre tjänster för medborgare och näringsliv, tillägger Peter.

- Särskilt roligt är att vårt sätt att hantera utveckling av medborgarcentrerade tjänster bedömdes som det bästa bland de medverkande anbudsgivarna, avslutar Peter.

För att på bästa sätt kunna stödja statliga organisationer etablerade PA under 2014 ett samarbete med WSP, ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag, som bidrar med bred och djup kompetens inom frågor som samhällsbyggnad, infrastruktur och miljö.


  
To read the full press release in Swedish click here.

Close this video
   
Corporate headquarters
10 Bressenden Place
London SW1E 5DN London SW1E 5DN
United Kingdom
Tel: +44 20 7333 5865 Tel: +44 20 7333 5865
contact us now

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×