Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
 • Phone
 • Contact us
 • Locations
 • Search
 • Menu

share

 • Add this article to your LinkedIn page
 • Add this article to your Twitter feed
 • Email this article
View or print a PDF of this page
.
Close this video
 

CYMRU

Yn dod â meddwl arloesol i’r farchnad Gymreig

CYSYLLTWCH Â NI NAWR

 

View in English

Gweithiwn gydag amryw o glientau yng Nghymru, o lywodraethau cenedlaethol i rai lleol, ac o brifysgolion i gwmnïau cyfleustodau.  Rydym yn gwmni technoleg, arloesedd ac ymgynghori gyda hanes o sicrhau llwyddiannau parhaus a chadarnhaol o amgylch y byd.  Down â mewnwelediadau byd-eang ac arbenigedd lleol i ddatblygu cyfleoedd fel arloesedd yn y gwasanaethau cyhoeddus, gofal iechyd a’r gwyddorau bywyd, y sector egni a chyfleustodau a thechnoleg gan gynnwys heriau'r byd digidol a’r angen i fod yn seibr-sicr.

Heriau allweddol

Wyneba Cymru amryw o newidiadau - datblygu cyfleoedd fel datganoli pŵer ymhellach a chydweithio rhanbarthol drwy Fargenni Dinesig.

Cyfunwn ein gwybodaeth fanwl o ddiwydiant gyda’n sgiliau arbenigol i.

 • lywio llywodraethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • ymdopi gyda marchnadoedd er gwaethaf ansicrwydd economaidd
 • cyflymu arloesedd
 • ymhelaethu ar ddisgwyliadau cynyddol cwsmeriaid am gost isel, a
 • defnyddio gweddnewidiadau digidol a thechnolegau ymalluol  i helpu Cymru i ffynnu. 


Innovation Sphere Image

Mae arloesedd yn cyfrif 
Cynnig mewnwelediadau pragmatig a gweithredol i’r farchnad Gymreig sy’n arwain at lwyddiant arloesedd   Darllen mwy >

Cybercrime Tipping Point 2 Image

Seiberdrosedd: Y trobwynt
Dadansodda ein hadroddiad agweddau'r cyhoedd at seiberdrosedd 
Darllen mwy >

Customer 4.0 Image

Chwildro'r cwsmer 4.0 
Rhoi cwsmeriaid sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau yng nghanol eu byd nhw eu hunain 
Darllen mwy >

PA opinion

Client story


CYFLEOEDD GYRFA YN PA

Mae PA Consulting Group yn gwmni ymgynghori, technoleg ac arloesedd.  Os oes diddordeb gennych mewn cyfle gyda PA, cymrwch gip ar ein tudalennau gyrfaoedd.

Edrych ar swyddi sydd ar gael


CYSYLLTWCH Â NI

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag un o’n harbenigwyr isod.

Shaun Delaney

Shaun Delaney
Arweinydd Datblygiad Economaidd i PA yng Nghymru

Ebost | LinkedIn

David Rees

David Rees
Arweinydd gwasanaethau cyhoeddus lleol i PA yng Nghymru
Ebost | LinkedIn

Karen Cherrett

Karen Cherrett
Arbenigwraig gwasanaethau cyhoeddus lleol a Datblygiad Economaidd

Ebost | LinkedIn

 
 
 

» Indicates required fields

Your details

By submitting this form you are agreeing to be bound by our legal terms and conditions and our privacy policy.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×