Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
  • Phone
  • Contact us
  • Locations
  • Search
  • Menu

share

  • Add this article to your LinkedIn page
  • Add this article to your Twitter feed
  • Email this article
View or print a PDF of this page
.
Close this video
 

Viden i varer er afgørende for dansk vækst

Har dansk produktionsindustri i det hele taget en fremtid i en global verden, hvor Danmark altid vil have svært ved at konkurrere på lønninger og produktionsomkostninger? På et Executive Seminar hos PA Consulting i København den 4. oktober var svaret, at Danmark faktisk har rige muligheder for at klare sig fremover, men at det haster med en transformation af rammevilkårene for dansk erhvervsliv, og at de offentlige udgifter skal holdes i ave. Det siger Klaus E. Olsen, PA Consulting:

”Faktum er, at såvel landbruget som fremstillingsindustrien i løbet af de seneste 60 år har oplevet et konstant værditilvækst med stadigt færre beskæftigede og med stadigt kortere arbejdstid. Produktiviteten har været konstant stigende og spørgsmålet er jo, hvorvidt man kan reelt kan presse mere værdi ud af den enkelte time. Den beskæftigelsesmæssige affolkning af landbrug og industri er et tegn på en enorm effektivisering, som især har reduceret antallet af beskæftigede i landbruget. Statistisk set kan man sige, at alle bønderne er blevet omsat til offentligt ansatte, for det er den sektor, der er vokset dramatisk i den samme periode. Og det er i dag et af vores største problemer.”

Nødvendigt med fokus på private arbejdspladser

I Dansk Industri er administrerende direktør Karsten Dybvad enig i, at den offentlige sektor er blevet for stor i forhold til den private sektor, som skal finansiere den. Den gode nyhed er dog, at det er ved at gå op for store dele af befolkningen, at fokus fremover skal være på danske produktionsvirksomheder, og ikke kun på videnerhverv:

”Desværre er politikerne i for høj grad optaget af den offentlige sektor, og på det politiske niveau er man kommet så langt væk fra den private sektor, at man ikke altid ved, hvad der sker i industrien. Vi kan ikke leve af viden alene. Der skal fremstilles fysiske varer, hvor viden er en del af. Den største opgave, vi har foran os, er at ændre danskernes bevidsthed om, hvad vi egentlig skal leve af. Men det skal være en diskussion, hvor der lyttes. Vi må undgå, at den offentlige sektor og den private industri står og råber ad hinanden.”

DI-direktøren peger på, at Danmark fortsat skal være et produktionsland.

”Produktion er altafgørende for et samfund. Den erkendelse så Tyskland og Sverige for snart 20 år siden – derfor er det heller ikke noget tilfælde, at det er de lande, der klarer sig bedst under krisen. Kigger man på de globale økonomier, der har fremgang, så er det lande, der producerer varer. Og Danmark har gode muligheder for at klare sig. F.eks. er det et gennemgående træk for danske varer, at en stor del af dem er såkaldte up-market produkter, der er i stand til at holde en højere pris på verdensmarkedet. Det er dog ikke en naturlov, at vi skal have nogle af verdens højeste lønninger. Derfor skal lønnen herhjemme i en årrække stige mindre end i udlandet. Samtidigt skal skattetrykket ned. Vi har i dag verdens højeste skattetryk, og vi skal som minimum ned på det næsthøjeste.”

Både PA Consulting og Dansk Industri er enige om, at det er en styrke, at Danmark har mange små og mellemstore produktionsvirksomheder.

”Bredden i dansk erhvervsliv er en styrke. Den er meget diversificeret, og det giver en robusthed i modsætning til fx Irland og Finland, som begge er kendetegnede ved at have få store og meget dominerende sektorer,” siger administrerende direktør Karsten Dybvad, DI, og fortsætter:

”Et andet af vores problemer i Danmark er, at dagpengesatsen er højere end den laveste timeløn. På den baggrund er det svært at skabe konkurrencedygtige danske produkter. Hvis ikke det problem løses, vil stadigt flere virksomheder flytte produktionen til lavtlønslande.”
 

If you want to know, how PA can help you survive and thrive in turbulent times, please contact us now.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×