Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
  • Phone
  • Contact us
  • Locations
  • Search
  • Menu

share

  • Add this article to your LinkedIn page
  • Add this article to your Twitter feed
  • Email this article
View or print a PDF of this page
.
Close this video
 

Transformation med bløde værdier og klare mål

Til tonerne af blandt andre ”Dengang jeg drog afsted”, opført af Livgardens tambourer indtog forsvarschef Peter Bartram scenen som gæstetaler på marts måneds Executive Seminar i PA.

Det er tre år siden, Bartram trak i generaluniformen, og nu er han halvt igennem den transformation, som forsvarsforliget fra 2013 fordrer, og som blandt andet medfører en værnsfælles forsvarskommando under forsvarsministeriet, reduktion af militære chefstillinger, nye uddannelsesstrukturer og afskaffelse af livstidsstillinger og hyppige jobrokader. Samtidigt skal der spares 2,7 mia. kr. på budgettet.

”Men vi er gode til at overleve, og jeg vil påstå, vi er rykket op i top fem i NATO. Vi er den spiller i den offentlige sektor, som er ved at gennemføre den største forandring. Vi har stærke værdier, vi ved hvor vi kommer fra, kender vores traditioner og har meget motiverede medarbejdere. Og bløde værdier i fredstid kan udvikle sig til stærk kampmoral i konflikter og kan bidrage til at understøtte den forandring, vi stå overfor,” sagde Peter Bartram.

Partner i PA Mikkel Pødenphant havde forinden fremlagt sin gennemgang af den træghed, der ofte karakteriserer store forandringsprocesser i offentlige virksomheder.

”Der er ingen bundlinje, men masser af interessenter, man kan ikke lade være med at tage hensyn til offentligheden, medarbejderne skal motiveres på en anden måde end i det private, og målene er tit udefinerbare” sagde Mikkel Pødenphant.

Varierede opgaver og dygtigere medarbejdere

Peter Bartram fremhævede betydningen af det militære udtryk ”Commanders intent”, hvor enhver chef altid skal være i stand til at definere klare mål og rammer for en opgave, men ikke vejen til løsningen. En anden fordel, der blev fremhævet, er, at han med den nye struktur nu blandt andre har cheferne for de tre værn direkte under sig og dermed er tættere på den operative opgaveløsning.

Han ridsede kort den aktuelle sikkerhedspolitiske situation op med bl.a. de fortsatte konflikter i Afghanistan, Rusland, Afrika og Mellemøsten og udfordringerne med netbaseret krigsførelse. Og han uddelte ros til politikerne for at forstå, at det ikke er nok at kunne forsvare sig, men også nødvendigt at kunne gå offensivt ind i alle operationer.

”Vi bliver overraskede af nye opgaver gang på gang, så vi er nødt til at forberede os på alt”, sagde Peter Bartram, og hilste velkomment, at forsvaret også bliver pålagt mange andre opgaver, fra koordinationen af Sundhedsstyrelsens indsats mod Ebola i Vestafrika til overvågning af og medvirken til indsatsen mod klimaforandringerne i Grønland.

”Vi skal kunne løfte alle opgaver. Men vi har en stor goodwill overalt, og den skal jeg bruge til fortsat at udvikle og skabe samarbejde med NATO, FN mv. Min opgave er at rådgive opadtil, kigge på omkostningerne og sørge for, at vores medarbejdere er uddannede til opgaven. Vi får flere civile ansættelser, og jeg er sikker på, at vores folk bliver dygtigere, når de ikke skal flytte så meget rundt,” sluttede Peter Bartram. 

 

For our thinking and insights on the public sector, click here.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×