Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
  • Phone
  • Contact us
  • Locations
  • Search
  • Menu

share

  • Add this article to your LinkedIn page
  • Add this article to your Twitter feed
  • Email this article
View or print a PDF of this page
.
Close this video
 

Skær væk, fokusér og investér

Coloplast er på fem år blevet det bedst indtjenende globale markedsledende medicoselskab. CEO Lars Rasmussen fortalte ved PA Consulting Groups Executive Seminar den 22. august 2013 om de skridt, virksomheden har taget, og de ledelsesprincipper selskabet har fulgt på vejen opad. Forinden gav PA’s britiske strategiekspert, Mark Thomas, gode råd til virksomheder, der vil ”vinde guld” inden for deres område.

Der er ikke mange danske virksomheder, der under finanskrisen og med faldende priser har formået at skabe et afkast af den investerede kapital på 38 % - efter skat. Eller en EBIT-margin på 30 %. Men det har Coloplast, og CEO Lars Rasmussen var ikke i tvivl, da han fortalte, hvad der startede virksomhedens turnaround, da han tiltrådte for fem år siden.
”Det første, jeg og mit ledelsesteam gjorde, var at træffe en beslutning om, at vi ville være verdens bedste medtech-virksomhed. Og hele ledelsesteamet har holdt fast i den beslutning. Det er forudsætningen for at nå målet,” fortalte han.

Efter at beslutningen var truffet, gik man i gang med en proces, der på mange måder mindede om den tre-trins-proces, som PA’s britiske strategiekspert Mark Thomas forinden havde ført seminardeltagerne igennem. Første trin i processen er, fortalte Mark Thomas, at lave en benhård og realistisk analyse af virksomhedens reelle økonomiske situation – Economic Profit-metoden. Andet trin er at ”stoppe blødningen” og prioritere de dele af forretningen, hvor man har en ægte markedsfordel. Og tredje trin er at sætte ind med massiv vækst dér, hvor man vil gå efter en guldmedalje.

Stop blødningen

For Coloplast resulterede EP-analysen i, at man først kiggede på alt det, der ”blødte” og derefter skar det væk, der realistisk ikke ville kunne skabe langsigtet værdi. I dag er 80 procent af Coloplast’s omsætning inden for kerneområderne stomi og kontinens. Næste skridt i processen var et gennemgribende fokus på de helt basale elementer i salg og marketing. Herefter kom – for tre år siden - turen til et kritisk blik på datterselskaberne, hvor Coloplast centraliserede så meget som muligt i de dele af organisationen– fx HR, juridisk afdeling etc. - der ikke handlede om salg og marketing. Sideløbende har Lars Rasmussen gennemført en reduktion i antallet af ledere, således at det gennemsnitlige antal medarbejdere pr leder i dag er ca. 9.

Det sidste skridt, som Coloplast indledte i 2012, har været en massiv investering i vækst. Startende i Europa, fulgt op af USA og sidst Emerging Markets med et særligt øje til Kina. Coloplast går – med et af Mark Thomas’ begreber - ”efter guldet”, og det gør man blandt andet ved en gennemgribende omkalfatring af sin måde at arbejde med innovation.

Innovation outside-in og nye ledelsesprincipper

Hvor innovation før var noget, der skete i R&D-afdelingen, er det nu en disciplin med et meget stort bidrag fra marketing. I forvejen havde Coloplast ved hjælp af antropologiske studier fået en meget dyb forståelse af kundernes følelser i relation til fx at være stomiopereret, og derfor har selskabet bl.a. satset ressourcer på design.Et af mange resultater kom i år, hvor Coloplast vandt Reddot Design-prisen for et nyt kateter.

Undervejs har Coloplast udviklet en række principper for god ledelse, som Lars Rasmussen dagligt selv stræber efter at leve op til. En åben og ærlig dialog om stort og småt i selskabet.  Ærlighed, når ens viden kommer til kort. Karaktergivning af ledernes performance. Og konstant fokus på, at det hele handler om at skabe forretningsresultater.

”Det, der har holdt mig vågen om natten, har ikke været de hårde beslutninger, vi har været nødt til at træffe. Det har været, hvad beslutningerne ville betyde for motivationen blandt sælgerne, som jo i højere grad lever deres liv i indgreb med kunderne end i indgreb med organisationen. Kunne vi formå at holde sælgerne motiveret gennem de forandringer vi har gennemlevet? Men også her har vi de sidste to år haft de bedste målinger nogensinde,” fortalte Lars Rasmussen.

If you want to know how PA can help you survive and thrive in turbulent times, please contact us now.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×