Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
  • Phone
  • Contact us
  • Locations
  • Search
  • Menu

share

  • Add this article to your LinkedIn page
  • Add this article to your Twitter feed
  • Email this article
View or print a PDF of this page
.
Close this video
 

Risk management og omkostningsfokus

DSV’s koncernchef Jens Bjørn Andersen kalder det faktisk ikke længere ”krisestyring”. For læren fra tiden efter august 2008 er nu så indarbejdet i hele koncernen, at stram risiko- og omkostningsstyring er blevet en del af hverdagen. Det fortalte han på PA Consulting Groups Executive Seminar den 21. november 2013, hvor han var gæstetaler, og temaet var Krisestyring og udvikling i en usikker verden.

”Vi vil ikke rigtigt snakke om krise mere. Men markedet og hele vores verden er ændret markant, siden de gunstige tider før 2008, sagde Jens Bjørn Andersen.

Forinden havde PA’s it- og logistikekspert, Søren Lehn, givet et vue ud over hele transportsektoren, der står for ni procent af verdens BNP, og om de udfordringer de enkelte sektorer – vej, luft, sø og tog – i dag er konfronteret med. Fx udfordrer den stigende internethandel den traditionelle B2B, mens kørselsafgifter udfordrer prispolitikken, og en ny jernbane fra Europa til Kina vil ændre hidtidige transportmønstre. Og Søren Lehn satte præmisserne for transportsektoren: At sektorens vækstrater i dag til forskel fra før krisen ”ubønhørligt” udvikler sig i takt med de globale konjunkturer. At transportomkostningerne er under pres. Og at vækstmarkederne hovedsageligt befinder sig i Latinamerika, Afrika og dele af Asien.

Inden Jens Bjørn Andersen fortalte, hvordan DSV med sine i dag 22.000 medarbejdere agerer globalt i en post-krise hverdag, mindedes han august 2008 og månederne efter, hvor han som nytiltrådt koncernchef kunne se efterspørgslen på transport blive gradvist mindre. I dag har DSV en aktiekurs på godt 160 – den højeste nogensinde, koncernen er nummer seks på det globale marked, den har vundet markedsandele i alle sektorer, og endelig er kurven støt stigende, når det gælder EBIT/GP.

Asset light

For Jens Bjørn Andersen er der flere årsager til, at DSV er kommet helskindet ud af krisen. En af dem er den benhårde omkostningsstyring, der i 2008 og 2009 betød, at DSV sagde farvel til 5.000 medarbejdere.

”Vi følte, at det var nødvendigt for at beskytte virksomheden og de resterende ansattes jobs. Havde vi ikke handlet, havde vi ikke fortsat været konkurrencedygtige og måske ikke været i markedet i dag. Vi var konsekvente og fik det meldt hurtigt ud. En virksomhed kan ikke tåle at leve i usikkerhed,” siger han.

Det stærke fokus på omkostninger og produktivitet, som er et resultatet af finanskrisen, har også betydet, at DSV i 2013 har centraliseret visse af sine administrative funktioner i Polen. En anden årsag til, at DSV kom ud af krisen med benene på jorden, er, at DSV i sin forretningsmodel er ”asset light”, hvilket betyder, at det er underentreprenører – ikke DSV – der ejer de transportmidler, der benyttes. I 2008 betød det, at transportmængden kunne skæres ned uden store tab på materiel, der ikke var i drift. En forretningsmodel, som DSV holder fast i også i dag.

En tredje årsag er uløseligt forbundet med det ”konsolideringsspøgelse”, som PA’s Søren Lehn omtalte, og som har huseret, ikke mindst siden krisen. Transportsektoren er meget fragmenteret, og opkøb er en del af DSV’s strategi. Både i markeder, hvor DSV i forvejen er til stede, og i de nye markeder, som også PA’s Søren Lehn optalte som vækstmarkederne. Men altid med den tommelfingerregel, at opkøbet skal leve op til de finansielle mål inden for højst to år. 

If you want to know how PA can help you survive and thrive in turbulent times, please contact us now.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×