Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
  • Phone
  • Contact us
  • Locations
  • Search
  • Menu

share

  • Add this article to your LinkedIn page
  • Add this article to your Twitter feed
  • Email this article
View or print a PDF of this page
.
Close this video
 

Fremtidens jernbaner

Dobbelt så meget togtransport, kortere rejsetid og mere rettidighed. Det er målet for Banedanmark, som sammen med kunder og samarbejdspartnere skal realisere den politiske vision om, at den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. 

Midlet er først og fremmest Folketingets bevilling på 100 mia. kr. over de kommende 15 år, og det har oversteget administrerende direktør i Banedanmark Jesper Hansens forestillinger om viljen til udvikling af fremtidens jernbane.

”Jeg havde ikke set, at man ville satse så stort på togtransport, og jeg har fået opfyldt drømmene og mere til”, sagde Jesper Hansen, da han i oktober var gæstetaler på PA Consulting Groups Executive Seminar.

Den statsejede virksomhed lægger hvert år skinner til næsten en million tog med mere end 170 millioner passagerer og 15 millioner tons gods.

Og den storstilede udviklingsplan, der tæller bl.a. nye regional- og lufthavnsbaner, opgradering af regionalbanerne og af timemodellen mellem de større byer, elektrificering og en total udskiftning af signalsystemet, skal komme hele landet til gode.

Nytænkning af den sammenhængende rejse

En så stor investering kræver en stor, overordnet plan om et sammenhængende transportsystem, sagde partner og transportekspert i PA, Leif Caspersen i sit indledende oplæg.

”For passagererne handler det om at få optimeret den sammenhængende rejse fra hjemmet til rejsemålet. Den traditionelle adskillelse mellem privat og offentlig transport dur ikke længere og for at få flere til at vælge togtransporten, er det nødvendigt med innovative løsninger i samarbejde med ikke blot jernbanevirksomhederne med også kommunerne og eksempelvis FDM, Elbil Alliancen og cyklistforbundet”, sagde Leif Caspersen.

Han fremhævede, at danskerne generelt har flere tilfredse togpassagerer end vores nabolande, og at problemerne med forsinkelser er aftaget, siden Banedanmark overtog ansvaret. Men samtidigt opfordrede Leif Caspersen til nytænkning og brud med vanetænkning, når de kommende anlægsarbejder skal foregå uden at forstyrre den daglige drift.

Innovation en forudsætning
Jesper Hansen understregede, at netop innovation og effektivitet er forudsætningen for de kommende projekter:

”Banedanmark er primært bygherre, og som sådan kan vi ikke have faste normer og automatisk bygge noget, vi har gjort før. Vi fordrer et stadigt større samspil mellem rådgivere og entreprenører og foretrækker funktionsudbud og totalentrepriser.”

”Vi har fokus på Life Cycle Costing og den samlede plan med rækkefølge, udjævning og trafikale konsekvenser, og så har vi naturligvis også fokus på CSR.

Det nye signalsystem bliver det største samlede projekt, der nogensinde er etableret ved en kontrakt, og vi skal sikre, at vi kommer i mål med alle gevinsterne af det nye system,” sagde Jesper Hansen.

 

 

For our thinking and insights on transport, click here.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×