Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
  • Phone
  • Contact us
  • Locations
  • Search
  • Menu

share

  • Add this article to your LinkedIn page
  • Add this article to your Twitter feed
  • Email this article
View or print a PDF of this page
.
Close this video
 

Danmark skal ud af krisen

Finansminister Bjarne Corydon (S) var gæstetaler på PA Consulting Groups Executive seminar 3. april.

Her gav ministeren sit bud på Danmarks aktuelle placering i en finanskrise, som er ved at klinge ud, hvor regeringen har gennemført omfattende initiativer for at stimulere økonomien, skabe arbejdspladser og gøre erhvervslivet stærkere. 

”Jeg er grundlæggende optimist og vurderer, at vi i Danmark er ved at få godt greb om situationen. Men til forskel fra de foregående kriser har vi under den nuværende oplevet, at globaliseringen har fået et ordentligt skub fremad. Og globaliseringen er kommet for at blive,” sagde Bjarne Corydon. Ministeren fremhævede, at regeringens 2020-plan derfor er den første af sin slags, hvor vækst, produktivitet og velstand er vigtige parametre i det politiske arbejde.

Vi taber udenlandske investorer

Forinden havde partner og ekspert i effektivisering og transformation af den offentlige sektor i PA Mikkel Pødenphant i et oplæg præsenteret et udviklingsindeks, som viser, at Danmarks BNP kun stiger svagt, sammenlignet med de øvrige nordiske lande. 

”Der er noget, som stadig hindrer vores vækst. Og endnu mere bekymrende er vores evne til at tiltrække udenlandske investeringer. Når vi ser på udviklingen i FDI-projekter, fremstår vi som taberne af taberne, sammenlignet med både Skandinavien og Europa. Hvor vi i 2003 havde 60 projekter, har vi efter krisens indtog kun 30 nye udenlandske virksomheder, der investerer i danske virksomheder”, sagde Mikkel Pødenphant, som opfordrede finansministeren til at finde inspiration i England:

”Her har regeringen etableret organisationen UK Trade and Investment, som analyserer virksomheder, forskningsmiljøer, infrastrukturer mv. og derefter udenlandske virksomheder, som kan have interesse i at investere i landet. Flere og flere lande gør det, og det marked er utroligt kompetitivt,” sagde Mikkel Pødenphant.

Samlet analyse i stramt regime

Bjarne Corydon forklarede, at regeringen er gået til grænsen for at stimulere væksten med de højeste offentlige investeringer i årtier, og samtidig har boostet virksomhedernes konkurrencekraft. 

”Vi har haft hele værktøjskassen i brug for at skabe et stærkere Danmark. Meget høje offentlige investeringer, skattelettelser til almindelige danskere, reformer der får danskerne i job, målrettede skattelettelser til virksomhederne, der styrker deres konkurrencekraft, og bedre uddannelser, der får alle elever så langt som de overhovedet kan,” sagde Bjarne Corydon, inden han satte det hele ind i større socialdemokratisk historisk perspektiv, og forklarede hvordan det hænger sammen med analysen om konkurrencestaten. 

”Analysen om konkurrencestaten viser vigtigheden af, at vi som samfund flytter os, så vi udnytter vores samfundsmodels styrker, så vi kan vinde slaget over vore konkurrenter.
Vi vil have, at folk skal have fri og lige adgang til de institutioner, som danner fællesskabet. Vi bruger derfor ekstra penge på fx undervisning og sundhed, fordi vi har et højere ambitionsniveau for vores samfund end at forvalte det bestående. Vi flytter ressourcer fra forsørgelse til indsats, så folk får reel mulighed for at skabe deres egen tilværelse, i stedet for at være passive modtagere.

Vi må som socialdemokrater aldrig læne os tilbage og konstatere, at nu er det fuldendt. At nu er vores samfund, som det skal være. Samfundet har altid været i bevægelse, og det samme skal vi være, så vi aktivt sætter retningen for, hvor det skal bevæge sig hen,” sluttede Bjarne Corydon.

 

If you want to know how PA can help you survive and thrive in turbulent times, please contact us now.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×