Insights/Case studies/Newsroom/CareersCareersCareersPartnersConsultantsTechnology innovationCorporateEarly careersSearch Jobs/About us/Contact us Global locations

Search paconsulting.com
  • Phone
  • Contact us
  • Locations
  • Search
  • Menu

share

  • Add this article to your LinkedIn page
  • Add this article to your Twitter feed
  • Email this article
View or print a PDF of this page
.
Close this video
 

Bankerne har ydet for meget kredit, nu ydes der for lidt

Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finansiel Stabilitet, talte ved PA Consulting Groups Executive Seminar 12. april 2012 om fremtiden for de danske banker.

"Bankkriser er uundgåelige. Selvom det er ubehageligt at sige højt, så skal det statistisk set ske en gang i mellem. Man kan så spørge, om der var et ledelsesproblem i de berørte danske virksomheder, om der så at sige var sjusket med styringen af bankerne? Det spørgsmål har vi vurderet hver gang, vi har overtaget en bank, og det er en kendsgerning, at vi har anlagt erstatningssager mod cirka halvdelen af pengeinstitutterne."

Det siger administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finansiel Stabilitet, der nu ser mere positivt på danske bankers fremtid.

"Den finansielle sektor har normalt en stabilitetsskabende faktor i samfundet, men udfordringen har været, at sektoren bidrog til ustabilitet ved at yde for megen kredit under opsvinget. Nu er udfordringen, at de under nedturen bidrager til ustabilitet ved at være for påholdende med kredit. Myndighederne har derfor bidraget til øget stabilitet ved at regulere den finansielle sektor, og det har i de forgangne år vist sig at være en forudsætning for at skabe tillid. Og man skal huske, at tryghed og tillid til den finansielle sektor er en grundforudsætning for en positiv fremtid – både for sektoren og for Danmarks konkurrenceevne i al almindelighed."

Finansiel Stabilitet er et selskab ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet og blev stiftet i 2008 med det formål at afvikle nødlidende pengeinstitutter, som statens selskab har overtaget.

"Vi skal ikke glemme, at det i markedsøkonomien ikke er noget problem, at dårlige virksomheder bryder sammen, og at omkostningerne bæres af professionelle investorer. Men ved større, systemiske finanskriser som den, der begyndte i september 2008, er det nødvendigt, at staten blander sig."
Danmark er det eneste land i verden, der har håndteret bankkrisen på denne måde – og Finansiel Stabilitet mener i dag, at systemet har været den rigtige model.

"Det er vigtigt at huske, at staten Danmark har en meget høj kreditværdighed – nemlig triple A. Det gør, at der er tillid til vores bankpakker, og genopretningen af den finansielle sektor er derfor troværdig. Danmark har dermed formået at forebygge, at krisen blev endnu mere omfattende, og nu er sektoren så i gang med at helbrede sig selv. I Finansiel Stabilitet er vi selvfølgelig meget opmærksomme på, at vi ikke på den korte bane redder banker, der i det lange løb alligevel ville bukke under. Det er vi meget bevidste om," siger administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, Finansiel Stabilitet.

Siden etableringen i efteråret 2008 har Finansiel Stabilitet overtaget 422.000 kunder, hvoraf der nu kun er 9.000 tilbage.

"Statens engagement i banksektoren har været faldende siden 2010, og sådan skal det være. De skærpede krav til kapital, likviditet og ledelse har virket. Nu vil der ske en konsolidering og balanceslankning i sektoren, og det vil skabe mere konkurrencedygtige virksomheder."

If you want to know more about this please contact us now.

By using this website, you accept the use of cookies. For more information on how to manage cookies, please read our privacy policy.

×